NP-00354
Đăng ngày 23-12-2021 Lúc 04:43'- 607 Lượt xem

LOẠI NHÀ: NHÀ PHỐ

MÃ: 00154

MẶT BẰNG: 001541

SỐ MẶT TIỀN: 01

PHONG CÁCH KIẾN TRÚC: HIỆN ĐẠI

QUY MÔ: 1.5 TẦNG

CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN: 5M

CHIỀU SÂU NHÀ: 11.2M

SỐ PHÒNG CHỨC NĂNG: