MBT-000041
Đăng ngày 02-12-2020 Lúc 07:26'- 342 Lượt xem

Giới thiệu chức năng các tầng:

03 phòng ngủ+ phòng thờ+cầu thang+phòng bếp và ăn+ 1 vệ sinh chung