MBT-00002
Đăng ngày 02-12-2020 Lúc 04:35'- 769 Lượt xem

Bố cục mặt bằng:

: Phòng khách+phòng bếp và ăn+ 01 phòng thờ riêng+02 phòng ngủ có vệ sinh khép kín+ sân rửa và vệ sinh chung