BT-00002
Đăng ngày 02-12-2020 Lúc 04:17'- 685 Lượt xem

Bố cục mặt bằng:

01 Phòng khách+02 phòng ngủ+ 2 nhà vệ sinh+ phòng bếp và ăn+01 phòng thờ riêng