MTH-00002
Đăng ngày 28-06-2016 Lúc 08:05'- 557 Lượt xem

Thông tin sản phẩm:

Tầng 1 : Các phòng học  +  Wc

Hình thức kiến trúc:  Nhà công cộng hiện đại dạng triệt phong cảnh