Tìm kiếm mẫu nhà

quy trinh

MNP-00025-2
Đăng ngày 25-12-2023 08:51:39 AM

Thông Tin Sản Phẩm<br />Tầng 1: Phòng khách + phòng bếp phòng ăn + 1 WC+ gara<br />Tầng 2:...

MNP-00025-1
Đăng ngày 25-12-2023 08:47:00 AM

Thông Tin Sản Phẩm<br />Tầng 1: Phòng khách + phòng bếp phòng ăn + 1 WC+ gara<br />Tầng 2:...

MNP-00024
Đăng ngày 24-12-2023 12:53:20 PM

Nhà phố 4 tầng 3,75x9,6m

MNP-00023
Đăng ngày 24-12-2023 12:34:05 PM

Tầng 1: Phòng khách + 1 WC<br />Tầng 2: Phòng bếp ăn<br />Tầng 3: 1 Phòng ngủ + 1 WC<br...

MNP-00019
Đăng ngày 23-12-2023 07:20:48 PM

Nhà phố 4 tầng 4,2x10,3m

MNP-00018
Đăng ngày 23-12-2023 06:51:19 PM

Nhà phố 4 tầng 3,5x20,8m

MNP-00017
Đăng ngày 23-12-2023 06:29:30 PM

Nhà phố 5 tầng 3,7x8,1m

MNP-00016
Đăng ngày 23-12-2023 06:22:10 PM

Nhà phố 5 tầng 2,95x9,95m

s1

s3

 

s3