NP-00209
Đăng ngày 12-03-2016 Lúc 03:39'- 392 Lượt xem

Thông tin sản phẩm:

 Dùng để kinh doanh , cho thuê và công cộng 

Hình thức kiến trúc:  Dãy nhà phố