BT-00046
Đăng ngày 23-04-2015 Lúc 03:42'- 745 Lượt xem

Gói thiết kế cộng thêm cho mẫu phối cảnh này:

+ Gói bổ sung thiết kế kết cấu + 2,500,000đ

+ Gói bổ sung xin phép xây dựng + 2,000,000đ

+ Chỉnh sửa phối cảnh + 1,000,000đ