NP-0119
Đăng ngày 05-01-2015 Lúc 03:36'- 338 Lượt xem

Gói thiết kế cộng thêm cho mẫu phối cảnh này:

+ Gói bổ sung thiết kế kết cấu + 2,500,000đ 

+ Gói bổ sung xin phép xây dựng + 2,000,000đ 

+ Chỉnh sửa phối cảnh + 1,000,000đ